1

AVÍS
LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació arreplegat en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflectixen les dades següents: l’empresa titular de domini web és Cocina y nutrición, S.L. (d’ara en avant Tecocina) , amb domicili a estos efectes en C/ Isaac Peral, 26 bajo número de C.I.F.: B98537590 inscrita en el MMMMM. Correu electrònic de contacte: EEEEE del lloc web.

2. USUARIS

L’accés y/o ús d’este portal de Tecocina atribuïx la condició d’USUARI, que accepta, des del dit accés y/o ús, les Condicions Generals d’Ús ací reflectides. Les esmentades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si és el cas resulten de compliment obligatori.

3. ÚS DEL PORTAL

Tecocina.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, servicis, programes o dades (d’ara en avant, “los contenidos”) en Internet pertanyents a Tecocina o als seus licenciantes als que l’USUARI puga tindre accés. L’USUARI assumix la responsabilitat de l’ús del portal. La dita responsabilitat s’estén al registre que fóra necessari per a accedir a determinats servicis o continguts. En el dit registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’este registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de què serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i servicis (com per exemple servicis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nubeser Soluciones oferix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’orde públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic- il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nubeser Soluciones, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificaro manipular els seus missatges. Nubeser Soluciones es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’orde o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultaren adequats per a la seua publicació. En tot cas, Tecocina no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres ferramentes de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Tecocina complix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, junt amb cada formulari de demane de dades de caràcter personal, en els servicis que l’usuari puga sol·licitar a comunicacion@tecocina.es, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seues dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, Tecocina informa que complix a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tecocina per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial desu pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) , titularitat de Tecocina o bé dels seus licenciantes.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’esta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Tecocina . L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Tecocina. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstindre’s de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en el les pàgines de Tecocina.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Tecocina no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjuís de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

Tecocina es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, pudiendocambiar, suprimir o afegir tant els continguts i servicis que es presten a través de la mateixa com la forma en què estos apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas que en Tecocina .com es disposaren enllaços o hipervincles feia altres llocs d’Internet, Tecocina no exercirà cap tipus de control sobre els dits llocs i continguts. En cap cas Tecocina assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’estes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

Tecocina es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal y/o els servicis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d’Ús.

10.GENERALIDADES

Tecocina perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

11.MODIFICACIÓN DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Tecocina podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguen modificades per altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Tecocina i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Valencia.

WhatsApp chat